Uppgifter kan komma i orätta händer

En nackdel med datorer och IT är att uppgifter kan komma i fel händer väldigt lätt. Det räcker med ett knapptryck så har ett mejl med känslig information hamnat fel. När det gäller post och pappersvägen är det många steg som ska gå fel för att informationen ska hamna på avvägar.

Dataintrång

Både företag och privatpersoner kan drabbas av dataintrång. Om ett större företag drabbas ska Integritetsskyddsmyndigheten informeras omgående eftersom känsliga uppgifter kan komma ut. Dataintrång sker inte bara av främmande makt utan det kan helt enkelt vara personer som vill illa, eller som vill komma över pengar med mera.

Uppgifter som skickas fel

Det förekommer att uppgifter av både känslig och okänslig karaktär skickas till fel mottagare, eller helt enkelt visas offentligt. Under de senaste åren har både sjukdomsinformation, läkarintyg, skulduppgifter och mycket mer hamnat i orätta händer. Ibland på grund av fel, andra gånger på grund av ”den mänskliga faktorn” som hanterat den digitala datan felaktigt.

Offentliga uppgifter

I takt med att IT blivit mer vanligt har det också blivit lättare att slå upp information om olika saker. Det har sina fördelar, men också sina nackdelar. Vissa vill inte kunna hittas bara genom att man söker på namnet, några vill ha sitt telefonnummer privat och det där med att man kan se vilka fordon en person äger helt utan ansträngning är kanske inte alltid så bra. I dag är det oerhört svårt att försvinna på internet, och även om man får en skyddad identitet kan det förekomma att adress med mera läggs ut helt offentligt.