Datorer i skolan

Det har utan tvekan blivit allt mer vanligt att elever använder datorer i skolan. För ett par år sedan var det knappt miniräknare fick användas, men i dag finns det datorprogram för nästan alla ämnen. Men hur bra är det egentligen med datorer i skolan?

Datorer underlättar för lärarna

I många fall underlättar datorerna främst för lärare. De behöver inte hålla rätt på massa papper, uppgifter som ska lämnas in med mera. Allt görs i datorn. Läraren kan snabbt se om en elev inte lämnat in sin uppgift, veckobrev kan mejlas ut och så vidare.

Vem står för kostnaden?

I de flesta skolor är det skolan som står för kostnaden. Det kan inte krävas att det ska finnas en dator i hemmet utan saknas en sådan, och eleverna inte får bärbara datorer, måste det finnas en dator i skolan eleven kan låna. Om en elev medvetet tar sönder datorn kan dock föräldrarna eller eleven behöva betala den. Enligt Skolinspektionen ska skolan vara kostnadsfri och det finns alltså regler att följa.

Vilka nackdelar har datorerna?

En nackdel med datorerna är att man i många fall tappar en del av den sociala kontakten mellan elev, förälder och lärare. Man behöver inte träffas på föräldramöten, man behöver inte ringa och sjukanmäla eleven med mera utan det mesta sköts i appar, på hemsidor eller via mejl. En annan nackdel är förstås att informationen kan hamna i fel händer om någon annan får del av en elevs inloggning. Har skolan bärbara datorer finns det också en risk att en elev kommer till skolan med datorn oladdad, eller så försvinner laddaren.

En annan aspekt man måste tänka på är hur elevens handstil, matematiska sinne med mera kan försämras när man väljer att använda sig av de digitala verktygen istället.

Stationära datorer i skolan

Ett annat alternativ kan vara att skolan har stationära datorer som eleverna kan låna vid behov. På den stationära datorn kan eleven göra läxor, leta fakta och mycket annat, men man löper inte lika stor risk att datorn försvinner eller går sönder. Nackdelen är att eleven inte kan använda datorn hemma, eller under lektionen för att göra läxor. De stationära datorerna tar också en hel del plats.