Uppgifter kan komma i orätta händer

En nackdel med datorer och IT är att uppgifter kan komma i fel händer väldigt lätt. Det räcker med ett knapptryck så har ett mejl med känslig information hamnat fel. När det gäller post och pappersvägen är det många steg som ska gå fel för att informationen ska hamna på avvägar. Dataintrång Både företag och …

Datorer i skolan

Det har utan tvekan blivit allt mer vanligt att elever använder datorer i skolan. För ett par år sedan var det knappt miniräknare fick användas, men i dag finns det datorprogram för nästan alla ämnen. Men hur bra är det egentligen med datorer i skolan? Datorer underlättar för lärarna I många fall underlättar datorerna främst …

Kan barn ha egna datorer?

I skolans värld händer det att eleverna får egna datorer redan i årskurs tre eller tidigare. De ska sedan ta hand om datorerna, göra sina uppgifter på dem och så vidare. Men är ett barn verkligen moget att ha en egen dator i så ung ålder? När är barnet moget för egen dator? Förr var …

Webbdesign och programmering

Två av de kanske vanligaste yrkena inom dator och IT är webbdesign och programmering. Titlarna är inte skyddade utan vem som helst kan i regel kalla sig programmerare eller webbdesigner, men det märks såklart snabbt vem som kan sin uppgift. Vad gör en webbdesigner? En webbdesigner hjälper till med att bland annat skapa hemsidor. De …

Support

Det är nog ytterst få personer som aldrig behövt kontakta en support eller kundtjänst någon gång i sitt liv. Inom IT är support ett väldigt vanligt yrke. Hos till exempel alla telebolag, nätägare, serverhallar, elektronikkedjor med mera finns en support. Att arbeta inom support Som supporttekniker arbetar man med att hjälpa kunder som har frågor …