Datorer i skolan

Det har utan tvekan blivit allt mer vanligt att elever använder datorer i skolan. För ett par år sedan var det knappt miniräknare fick användas, men i dag finns det datorprogram för nästan alla ämnen. Men hur bra är det egentligen med datorer i skolan? Datorer underlättar för lärarna I många fall underlättar datorerna främst …

Kan barn ha egna datorer?

I skolans värld händer det att eleverna får egna datorer redan i årskurs tre eller tidigare. De ska sedan ta hand om datorerna, göra sina uppgifter på dem och så vidare. Men är ett barn verkligen moget att ha en egen dator i så ung ålder? När är barnet moget för egen dator? Förr var …