Kan barn ha egna datorer?

I skolans värld händer det att eleverna får egna datorer redan i årskurs tre eller tidigare. De ska sedan ta hand om datorerna, göra sina uppgifter på dem och så vidare. Men är ett barn verkligen moget att ha en egen dator i så ung ålder?

När är barnet moget för egen dator?

Förr var det inte särskilt vanligt att barn hade egna datorer överhuvudtaget utan hade man en dator hemma fick man dela den med föräldrar och eventuella syskon. Dessutom var internet dyrt, och skulle användas mycket begränsat. Många anser än i dag att barn under 14 år faktiskt inte behöver en egen dator med tanke på allt otäckt som finns på internet.

Sätt gränser

Om man som förälder vill ge sitt barn en egen dator är det oerhört viktigt att man sätter gränser och regler. När får datorn användas? Det finns särskilda datorprogram där en förälder kan ställa in skärmtid så barnet blir automatiskt utloggat efter en viss tid. Ett sådant kan användas om barnet sitter för mycket vid datorn. När det gäller yngre barn är det också viktigt att veta vad barnet gör på datorn. Be att få se vilka sidor barnet är inne på, och förklara vilket beteende som är okej online. Berätta också för barnet att det ska komma och säga till om det varit med om något obehagligt online.

Behöver barnet en dator?

Små barn behöver knappast en egen dator. De bör inte sitta hela dagarna framför en skärm. Skolbarn som ska göra en läxa kan låna en dator i skolan, på biblioteket eller dela dator med föräldrar. Lite äldre barn kanske kan dela en dator med syskon, eller få en begagnad variant om föräldrarna anser att behovet finns.