Nackdelar med barn och datorer

Även om datorer är väldigt vanliga i dag har de också sina nackdelar, inte minst när det är barn som ska vara ansvariga för dem. Här tar vi upp en del av de nackdelar som är bra att känna till för den som är anhörig eller vet om ett barn som ska börja hantera en dator.

Barn kan utsättas för saker

Även om en dator är till för att barnet ska kunna göra skolarbeten finns det viss risk att det utsätts för hot eller andra otrevligheter som barn inte ska uppleva. På internet har det blivit lätt att vara anonym och även på de ställen man minst anar finns personer som vill barn illa. Om barnet utsätts för något bör polisen genast kontaktas.

Barn och spel med pengainblandning

Många spel som finns på datorn kostar pengar i inköp. Så finns det också spel som inte kostar i inköp, men där spelen å andra sidan kostar pengar att spela, antingen direkt eller efter ett litet tag. Ibland är det inte helt lätt för ett barn att veta hur mycket det spelar för, och som förälder blir det snabbt en överraskning när det kommer räkningar, fakturor och annat på tusentals kronor bara för att barnet råkat spela lite.

När datorn tar över

När ett barn får sitta vid en dator är det sällan barnet har koll på tiden. Det är helt enkelt lätt hänt att datorn tar över delar av barnets liv. De där läxorna som skulle göras blir inte gjorda, och plötsligt är det roligare att sitta vid datorn än att gå ut och leka med sina kompisar. Det kan leda till att barnet så småningom går upp i vikt, eller till att det förlorar flera av sina sociala kontakter.

Barnet kan gå miste om kunskaper

Ett barn som viger stora delar av sin tid åt datorn kan också förlora viktiga kunskaper. Barnet kan bli sämre på att skriva för hand, det kan bli sämre på att tala och risken finns att även grammatiken blir lidande. Dock kan barnet också inhämta vissa kunskaper genom att spela lärorika spel, men det finns saker som inte kan läras ut genom en dator. Hemkunskap, slöjd, teknik, fysiklaborationer och liknande är bara några av de saker barnet behöver göra på egen hand.