Teknik blir svårare att reparera

I takt med att tekniken utvecklas blir det också svårare och svårare att reparera den. Datorer sätts in i fler saker – till exempel bilar. Det har bidragit till att man inte kan åka till vilken verkstad som helst om man har en ny bil. Samma sak gäller med moderna datorer. En modern laptop är svår att göra något alls med, och att byta komponenter är inte alls lika billigt och smidigt som förut.

Dyrare reparationer

Eftersom reparationer av datorer blivit mer komplicerade och kräver mer kunskap har också priserna höjts rejält. Att bara lämna in en dator på felsökning kan kosta tusentals kronor, vilket många inte har råd med.

Uppgifter kan försvinna

När datorer ska repareras, eller går sönder överlag är det stor risk att lagrad data går sönder. Många lagrar viktig data i sina datorer, och väldigt få tänker på att säkerhetskopiera.

Fel kan upptäckas sent

Ibland kan det gå lång tid innan man märker att något är fel i en dator eller i ett IT-system. Uppgifter kan ha hamnat fel, eller inte sparats alls i flera veckors tid. Det i sin tur leder till mycket osäkerhet.