Datorer i skolan

Det har utan tvekan blivit allt mer vanligt att elever använder datorer i skolan. För ett par år sedan var det knappt miniräknare fick användas, men i dag finns det datorprogram för nästan alla ämnen. Men hur bra är det egentligen med datorer i skolan? Datorer underlättar för lärarna I många fall underlättar datorerna främst …